HOẠT ĐỘNG HÀNG NGÀY

Tham gia các hoạt động mỗi ngày dành cho khách nghỉ dưỡng tại Palm Garden Resort.

1. Dạy bơi cho trẻ em
– Thời gian: Thứ 2, 4, 6, 7 (15:00 – 16:00)

2. Góc thư giãn (Bi-a, Phóng phi tiêu, Bóng bàn)
– Thời gian: Mỗi ngày (6:30 – 22:00)

3. Học Khiêu vũ
– Thời gian: Thứ 2 & 4 (20:30 – 21:30)

4. Trà và Cà phê mỗi ngày
– Thời gian: Mỗi ngày (10:00 – 16:00)

5. Giờ vàng MUA 1 TẶNG 1
– Contino Bar: Mỗi ngày (18:30 – 20:30)
– Breeze Bar: Mỗi ngày (17:00 – 19:00)

6. XE ĐƯA ĐÓN VÀO PHỐ CỔ
– Từ khu nghỉ vào phố cổ: khởi hành từ 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00,br> – Từ phố cổ về khu nghỉ: khởi hành từ 10:30, 11:30, 13:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30