KHUYẾN MÃI PHÒNG NGHỈ

1. Chương trình đặt phòng sớm:

Giảm 20% trên giá phòng nghỉ hiện hành (Best Available Rate) cho những đặt phòng được thực hiện 14 ngày trước ngày đến

Thời gian nghỉ: Đến hết 31/12/2014

Điều kiện:

- Tối thiểu 02 đêm nghỉ

- Thanh toán không hoàn trả ngay khi có xác nhận đặt phòng, không thay đổi / không hủy

 

2. Chương trình đặt phòng cận ngày:

Giảm 25% trên giá phòng nghỉ hiện hành (Best Available Rate) cho những đặt phòng được thực hiện trong vòng 03 ngày trước ngày đến

Thời gian nghỉ: Đến hết 31/12/2014

Điều kiện: Thanh toán không hoàn trả ngay khi có xác nhận đặt phòng, không thay đổi / không hủy

 

3. Chương trình đặc biệt cho tối thiểu 04 đêm

Giảm 30% trên giá phòng nghỉ hiện hành (Best Available Rate) cho những đặt phòng nghỉ tối thiểu 4 đêm

Thời gian nghỉ: 02/05/2014 – 30/06/2014

Điều kiện: Thanh toán không hoàn trả ngay khi có xác nhận đặt phòng, không thay đổi / không hủy

 

4. Nghỉ 4 đêm thanh toán 3 đêm:

Giảm 25% trên giá phòng nghỉ hiện hành (Best Available Rate) cho những đặt phòng nghỉ tối thiểu 4 đêm

Thời gian nghỉ: 01/07/2014 – 31/08/2014

Điều kiện: Áp dụng cho những phòng đã đặt

Thanh toán không hoàn trả ngay khi có xác nhận đặt phòng, không thay đổi / không hủy

 

5. Khuyến mãi theo mùa:

Giảm 33% trên giá phòng nghỉ hiện hành (Best Available Rate)

Thời gian nghỉ: 01/09/2014 – 23/12/2014

Điều kiện: Áp dụng cho những phòng có tối thiểu 1 đêm nghỉ

Thanh toán không hoàn trả ngay khi có xác nhận đặt phòng, không thay đổi / không hủy

 

CHÚNG TÔI TỰ HÀO ĐÃ NHẬN ĐƯỢC NHỮNG GIẢI THƯỞNG UY TÍN