HỘI NGHỊ TRỌN GÓI

HỘI NGHỊ TRỌN GÓI 2014

HỘI NGHỊ MỘT NGÀY CÓ BỮA TRƯA
VNĐ 750.000++ /người

Bao gồm:
Tiệc trà & cà phê nhẹ buổi sáng
Bữa trưa thực đơn phần / tự chọn
Tiệc trà & cà phê nhẹ buổi
chiều
Sắp xếp phòng hội nghị

02 chai nước suối
Kẹo
Giấy ghi chú
Viết
02 bảng giấy cuộn/bảng trắng
03 viết dạ
02 viết laser
01 màn hình chiếu
01 bục phát biểu
Hệ thống âm thanh và ánh sáng căn bản
02 Micro
Trang trí hoa & cây xanh

 

HỘI NGHỊ NỬA NGÀY CÓ BỮA TRƯA
VNĐ 650.000++ / người

Bao gồm:
Tiệc trà & cà phê nhẹ buổi sáng / chiều
Bữa trưa thực đơn phần / tự chọn

Sắp xếp phòng hội nghị

02 chai nước suối
Kẹo
Giấy ghi chú
Viết
02 bảng giấy cuộn/bảng trắng
03 viết dạ
02 viết laser
01 màn hình chiếu
01 bục phát biểu
Hệ thống âm thanh và ánh sáng căn bản
02 Micro
Trang trí hoa & cây xanh

HỘI NGHỊ MỘT NGÀY KHÔNG BỮA TRƯA
VNĐ 480.000++/ người

Bao gồm:
Tiệc trà & cà phê nhẹ buổi sáng
Tiệc trà & cà phê nhẹ buổi
chiều
Sắp xếp phòng hội nghị

02 chai nước suối
Kẹo
Giấy ghi chú
Viết
02 bảng giấy cuộn/bảng trắng
03 viết dạ
02 viết laser
01 màn hình chiếu
01 bục phát biểu
Hệ thống âm thanh và ánh sáng căn bản
02 Micro
Trang trí hoa & cây xanh

HỘI NGHỊ NỬA NGÀY KHÔNG BỮA TRƯA
VNĐ 330.000++ / người

Bao gồm:
Tiệc trà & cà phê nhẹ buổi sáng / chiều
Sắp xếp phòng hội nghị

02 chai nước suối
Kẹo
Giấy ghi chú
Viết
02 bảng giấy cuộn/bảng trắng
03 viết dạ
02 viết laser
01 màn hình chiếu
01 bục phát biểu
Hệ thống âm thanh và ánh sáng căn bản
02 Micro
Trang trí hoa & cây xanh

Miễn phí thuê phòng hội nghị nếu khách đã đặt phòng nghỉ tại khu nghỉ Palm Garden
CHÚNG TÔI TỰ HÀO ĐÃ NHẬN ĐƯỢC NHỮNG GIẢI THƯỞNG UY TÍN