PHÒNG HỌP

Palm Garden Resort Hội An cung cấp cơ sở vật chất để kết nối nghỉ dưỡng với các hoạt động công vụ. Với phòng hội nghị với diện tích 700 m2 được thiết kế nghệ thuật đặc trưng phố Hội, trang thiết bị hiện đại có sức chứa từ 20 đến 500 khách hàng.
Phong cách phục vụ chuyên nghiệp đã được khẳng định qua việc đã tổ chức rất nhiều sự kiện quan trọng trong và ngoài nước, điển hình là các cuộc họp của Bộ trưởng Du lịch, Bộ trưởng Tài chính và các cuộc họp liên quan trong khuôn khổ Diễn đàn hợp tác Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương năm 2006 và 2017, các hội thảo khác.
Palm Garden Resort có 4 phòng hôi nghị.

PALM COURT
R 21m x D 33m x C 6m
Chữ U 2 chữ U Bàn tròn Lớp học Rạp hát
64 100 400 350 500
LOTUS
R 10m x D 19.5m x C 4m
Chữ U 2 chữ U Bàn tròn Lớp học Rạp hát
36 80 72 160
ORCHID
R 6m x D 12m x C 3m
Chữ U 2 chữ U Bàn tròn Lớp học Rạp hát
22 20 24 30
JASMINE
R 3.6m x D 12.3m x C 3m
Chữ U 2 chữ U Bàn tròn Lớp học Rạp hát
20 20 30


R: Chiều rộng, D: Chiều dài, C: Chiều cao